DELA

Så växer staden de närmaste åren

Nästa år börjar utbyggnaden av Södra Lillängen och 2019 är det byggstart för Rönnbergs torg.

Det handlar om åtskilliga nya bostäder i Mariehamn.
Det är bråda tider i stadsarkitektkansliet – flera förslag till planer håller på att tas fram.

Det största projektet är givetvis den delgeneralplan som görs för stadens absoluta centrum och Österhamn, det förslaget skar vara klart ännu i år. Parallellt planerar kansliet för bostäder på flera håll i staden.

Om ett par år det tänkt att det ska det finnas drygt 30 nya tomter och cirka 130 nya lägenheter på marknaden om inte någon av processerna stöter på besvär eller politiskt motstånd.

Redan nu i augusti eller september ska stadsutvecklingsnämnden ta ställning till planförslaget för Rönnbergs torg. Om det klubbas viks 2018 för projektering och efter det kan utbyggnaden av området komma i gång. Enligt den senaste skissen ska det bli 130 lägenheter i det nya bostadsområdet väster om Österleden.

I höst ska också stadsplanen för Södra Lillängens egnahems- och kedjehustomter bli klar och stadsarkitektkansliet utgår från att utbyggnaden av bostadsområdet kan börja nästa år. Politikerna har gått in för ett alternativ som ska resultera i 23 egnahemstomter och tre tomter för sammanlagt 18 kedjehus. Totalt kommer området att kunna erbjuda 41 – 59 bostäder.

Läs mer i måndagens Nya Åland!