DELA
Foto: Stefan Öhberg

Så utses Mariehamns nästa kyrkoherde

Domkapitlet kan ställa en kandidat i första förslagsrum.

Men det blir medlemmarna i Mariehamns församling som väljer sin nästa kyrkoherde efter provpredikningar.
Församlingen har i flera omgångar försökt hitta en efterträdare till kyrkoherden Jan-Erik Karlström som går i pension.

Plötsligt finns det två kandidater som anmält sitt intresse.

De är Monica Cleve, kaplan i Ekenäsnejdens svenska församling, och Mari Puska, församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Läs mer i Nya Åland!