DELA
Foto: Stefan Öhberg

Så stöder landskapet Guttorps fiskodling

Hur ser framtiden ut för Guttorps fiskodling efter att den planerade fiskvårdsavgiften togs bort, frågade Lars Häggblom (Ob) under lagtingets frågestund i går.

– Ganska bra, svarade näringsministern Camilla Gunell (S).

Fastighetsverket har kommit långt i projekteringen av ytterligare rening för att minimera utsläppen från anläggningen.

I den senaste tilläggsbudgeten har regeringen har dragit ner på fiskerelaterade utgifter för att satsa mer på Guttorp.

– Vissa prishöjningar är att vänta på försäljningssidan och vi jobbar systematiskt för att hitta försäljningsmöjligheter utanför Åland.

Landskapsregeringen har ställt hårda krav på saneringen som ska stoppa virussjukdomen VHS spridning. Målet är att stämplingen ska hävas så att exportmarknader öppnas för åländska fiskprodukter.

Har landskapet funderat på att reglera gäddfisket under lektiden, undrade Lars Häggblom också.

Stammarna ser bra ut på Åland jämfört med Roslagen, där gäddstammen varit hotad, svarade Camilla Gunell.