DELA
Foto: Stefan Öhberg

Så skriver Ramberg om Kökarsbutikens stängning

Klockan 01.13 natten till söndagen skickade innehavaren Herrick Ramberg ut följande pressmeddelande om Kökarsbutken stängning:

”Till kännedom och trots att man alltid önskar önska allt gott för det nya året.  Men och mycket ledsamt måste meddela att Kökar Lanthandel kommer att lägga ned butiksverksamheten i Karlby och butiken stängs om en vecka. Sista dagen butiken är öppen är måndag den 15.1.2018.

Trots att butiken stänger, kommer det här inte att inverka på bränsleförsäljningen via automaten, vilken fortsätter som tidigare.

En skärgårdsbutik är oftast så mycket mer än bara en butik.  Den är ofta öns hjärta, sociala nav och sambandscentral.  Men världen är i en ständig förändring och en mindre bybutik i glesbygden eller en skärgårdsbutik som Kökar Lanthandel i yttersta havsbandet lever under ständig konkurrens.  Både vad kommer att handha ett brett utbud av varor och tjänster samt priser vilket erbjuds i större marketar eller via näthandeln och vilket emot man också ställs.  Därav faktumet och ledsamma realiteten är och har varit, att det är särdeles betungande att driva en skärgårdsbutik och framförallt utanför den aktivaste sommaren.  Likväl som att den avsättning vilket högsommaren bidragit med, inte tillräckligen givit den ekonomiska trygghet som behövs för hösten och den långa vintern.

Önskar för egen och personalens del tacka alla Kökarbon och butikens kunder för de fyra år som Lanthandeln varit verksam, och ifall någon är intresserad eller känner någon annan som önskar fortsätta med butiken. Vänligen kontakta i så fall undertecknad och hoppas det inom det närmaste kan hittas en positiv lösning för butikens fortsättning i framtiden.  Som sagt; En skärgårdsbutik är oftast så mycket mer än bara en butik.  Den är ofta öns hjärta, sociala nav och sambandscentral i mångt och mycket mer.

Med vänlig hälsning

Herrick Ramberg / Kökar Handelscenter Ab”

I fredagens tidning berättade Nya Åland om det stora missnöjet med butiken där hyllorna gapar tomma på varor.