DELA
Foto: Ida K Jansson

Så ska vården av äldre med psykisk ohälsa bli bättre

Projektet Äldres psykiska ohälsa ska förbättra vården för åldersgruppen.
Det finns brister i vården av äldre med psykisk ohälsa och det är en eftersatt grupp. Därför genomför Annika Skaglund och Gunnar Sjöblom, båda anställda av Ålands hälso- och sjukvård, ett projekt på uppdrag av Ålands landskapsregering.

Målet med projektet är att förbättra vården av äldre personer med psykisk ohälsa.

– Man har trott att psykisk ohälsa bland äldre är en normal del av åldrandet och därför har det inte hanterats, säger Skaglund.

Problematik

Skaglund och Sjöblom är båda sjukskötare i grunden samtidigt som Skaglund har erfarenhet av äldreomsorg och Sjöblom av psykiatri.

– Efter 65-års ålder kan man se att depression ökar. Äldre drabbas av förluster och kroppsliga sjukdomar. Även ensamhet är ett stort problem bland vissa, säger Sjöblom.

Att psykisk ohälsa fortfarande är tabu, kanske mer bland äldre än bland yngre personer, bidrar till problematiken kring att fånga upp de som behöver hjälp.

– Man vet kanske inte vart man ska vända sig, säger Skaglund.

– Och vissa känner rädsla och skam, säger Sjöblom.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!