DELA
Foto: Annika Orre

Ny strategi ska tackla plastproblemet

Välj bort engångsplaster.

Det är en av rekommendationerna i plaststrategin som nu skickas på remiss. Andra förslag är att undvika produkter med mikroplaster, plastmålfärg samt att källsortera bättre.
Syftet med den åländska plaststrategin är att övergripande samla den kunskap som finns i dag om plast och mikroplast i miljön samt att öka vetskapen om plastens miljöpåverkan.

– För att komma tillrätta med ett problem behöver man veta hur situationen ser ut i dag och vilka alternativ till lösningar som finns, skriver styrgruppen.

Landskapsregeringen beslöt den 10 oktober 2017 att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en strategi för att minska spridning av plaster och mikroplaster i miljön. I går offentliggjordes utkastet som nu ska skickas på remiss.

Bland de konkreta åtgärder som gruppen rekommenderar finns både utfasning av plast inom förvaltningen, krav på återvunnen plast vid upphandling, sedimentationsbassänger vid landskapets tättrafikerade vägar för att samla upp mikroplast samt att införa frivilligt eller lagstadgat producentansvar för balplast.

Man uppmuntrar även kommuner och andra myndigheter, föreningar och organisationer att införa städ-och informationskampanjer, tillhandahålla carpool, övergå till färger utan bindmedel vid renoveringar samt att ställa hårdare miljökrav vid sina upphandlingar. Ett förslag till näringslivet är att införa miljösamtal på arbetsplatsen och på daghem och skolor ska miljöfostran prioriteras.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!