DELA

Så ska Fifax minska utsläppen

Utvidgad sandfiltrering av bassängvattnet och ny kylutrustning för att sänka vattentemperaturen. Det är två av de saker som ska lösa utsläppsproblematiken vid Fifax i Eckerö. Det skriver bolaget i sitt svar till ÅMHM.
I går berättade Nya Åland att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, uppmanar den landbaserade fiskodlingen i Eckerö att minska sina utsläpp.

I utredningen som ligger till grund för ÅMHM:s beslut skriver bolagets vd Pontus Nikula ett svar till myndigheten. Där listar han ett antal olika punkter där bakomliggande orsaker till provresultaten förklaras och där åtgärder för bättre vattenkvalitet lyfts fram.

Kraftiga sandfilter

En av sakerna man lyfter fram är att bassängvattnet från anläggningens bassänger filtreras genom sandfilter. Dessutom gör man kontinuerliga kontroller av vattenkvalitén efter att filtreringen gjorts. Kraftfullare sandfilter är också på kommande och de beräknas installeras under augusti månad. Så snart provtagningar visar att vattnet håller tillräckligt god kvalitet är tanken att det filtrerade vattnet ska kunna återanvändas i bassängerna. I takt med att produktionen ökar kommer fler och fler sandfilter att installeras.

En förhöjd vattentemperatur i bassängerna har gjort så man under en period varit tvugna att använda mer vatten än man räknat med. Orsaken är att man inte varit informerade om att ozon och UV-hantering höjer vattentemperaturen med 2–3 grader skriver ÅMHM i svaret till Åmhm. Man betonar att den här temperaturhöjningen inte spelar någon roll under större delen av året, men att det blir problematiskt sommartid då klimatet är varmare.

Temporär lösning

Ordinarie kylutrustning som ska kompensera temperaturökningen är på kommande men leveransen har försenats av finansiella skäl och beräknas anlända först i augusti i år. Tills dess har man en temporär lösning på kommande. Den ska vara på plats vecka 26 och i och med det är tanken att man ska kunna minska vattenintaget och sålunda även utsläppsbehovet från anläggningen.

På kort sikt finns även en geotub för slamhantering planerad. Den tillsammans med en ny slambassäng ska, enligt dokumentet, minska utsläppshalterna i det vatten som släpps ut från anläggningen.

Nya Åland har försökt nå Fifax vd Pontus Nikula för en kommentar.

Sammanlagt har två skriftliga och ett muntligt klagomål kring utsläpp från Fifax kommit in till ÅMHM.