DELA
Foto: Joakim Holmström

Så ska ett veteranfordon se ut

Landskapsregeringen har fastställt minimikraven för att ett fordon ska godkännas som veteranfordon.