DELA

Så ska ÅHS spara två miljoner

ÅHS-styrelse godkände idag ett budgetförslag för 2017. Där ingår förslag på åtgärder om hur man ska möta sparkravet på två miljoner euro.

Förslaget skickas nu vidare till landskapsregeringen, men det slutgiltiga beslutet görs i lagtinget.

Höjda patientavgifter och en minskning av vårdplatser utgör stommen av inbesparingarna.

Det föreslås till exempel bli dyrare att göra läkarbesök på hälsocentralen och att besöka akuten. På medicinkliniken försvinner åtta-tio vårdplatser, antingen från medicinavdelningen eller från den geriatriska demensavdelningen.

-Många har varit oroliga och menat att detta är en fara för människoliv och att den åländska sjukvården demoleras. Jag vill säga till alla oroliga att så inte är fallet, säger Annette Holmberg-Jansson (m), styrelseordförande.

Vårdberedskapen i skärgården kommer i nuläget inte att förändras – dock kommer en utredning göras under 2017 på hur man skulle kunna effektivisera vården i skärgården.

-Att minska på vårdberedskapen i skärgården var aldrig ett förslag från ledningsgruppen till styrelsen, säger Katarina Dahlman, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I budgetförslaget ingår också ett antal byggprojekt, satsning på dagkirurgi och inköp av MR-utrustning.

Ålänningarna kommer i framtiden själva få bestämma vilken hälsocentral de vill tillhöra, vilket innebär strukturella förändringar.

(fb)