DELA
Foto: Annika Kullman

Så mycket stöd får skärgårdsbutiker

Landskapsregeringen har fastställt stöden som betalas till detaljhandeln i åländska skärgårdskommuner i år.

Einar Holmberg Ab på Brändö får 10 363 euro.

Föglöbutiken får 25 127 euro.

Kumlinge andelshandel får 17 004 euro.

Lappo handelslag får 14 859 euro.

Brändö andelshandel får 13 428 euro.

Enklingebutiken får 14 372 euro.

Seglinge andelshandel får 13 952 euro.

Sottunga andelshandel får 14 549 euro.

Och Vårdö närbutik får 6 482 euro. (pd)