DELA

Så mycket mindre tjänar kvinnorna

Under 2016 tjänade kvinnor 84 procent av männens lön.

Av besöken till psykiatriska kliniken stod kvinnorna för 58 procent.

Detta enligt uppgifter från Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Siffror från Åsub visar att kvinnornas månadsinkomst fortsättningsvis ligger på en låg nivå jämför med männens. I den privata sektorn tjänade kvinnorna 84 procent av männens lön år 2016. År 2014 var samma siffra 85 procent.

De högsta lönerna har man i branschen finansiering och försäkring samtidigt som skillnaderna mellan mäns och kvinnors lön var störst i denna bransch. De minsta löneskillnaderna mellan män och kvinnor fanns i hotell- och restaurangbranschen.

Åsub har också offentliggjort statistisk över besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2016.

Av de 210 000 mottagningsbesök som gjordes på Ålands hälso- och sjukvård förra året är kvinnornas andel störst. Nämligen 57 procent jämfört med männens 43 procent.

Nyttjandet av de olika vårdavdelningarna hade en jämnare könsfördelning. De 28 000 vårddagarna fördelades på 51 procent kvinnor och 49 procent män. Psykiatriska kliniken hade drygt 20 000 besök och av dessa kvinnorna för 58 procent och männen för 42 procent.

<”Byline tfn”>