DELA
Foto: Jonas Edsvik
Turism stod för cirka 16 procent av Ålands BNP 2023, det visar siffror från landskapets statistik- och utredningsbyrå Åsub. Den totala turistinkomsten minskade dock med 18 procent jämfört med före pandemin.

Så mycket bringade turismen in till Åland 2023

Ansträngd ekonomi och svag kronkurs är bland de faktorer som lett till minskad turistkonsumtion på Åland. Den totala turistinkomsten minskade med cirka 18 procent jämfört med Åsubs senaste undersökning 2018.