DELA

Så kan kortrutten påverka Prästö

Något beslut om nya bro- och vägbyggen från Bomarsund över Prästö är inte taget.

Men nu finns ett förslag till miljökonsekvensbedömning (MKB) för kortruttsprojektet Prästösund.
Infrastukturminister Mika Nordberg (MSÅ) har godkänt utkastet.

– Men det finns inga medel för det här i regeringsprogrammet, understryker vikarierande hamn- och broingenjören Jacob Nordlund.

– Regeringen har ingen avsikt att gå vidare med projektet. Men vi vill fastslå MKB:n så att vi har den klar för framtida bruk.

Projektet omfattar flera bro- och vägprojekt.

● Bomarsundsbron byts ut mot en ny och öppningsbar bro.

● Linfärjan mellan Prästö och Töftö ersätts med en bro med en seglingsfri höjd på 18 meter. Bron byggs söder om linfärjan.

Två olika broalternativ utreds för Prästösund. Alternativ A är en cirka 600 meter lång bro med fem eller sex brostöd. Alternativ B är en längre bro med fyra stöd. Längre avstånd mellan brostöden kräver en kraftigare brokonstruktion.

● För vägen från Bomarsundsbron till den nya Prästösundbron finns också två alternativ. Antingen byggs en ny väg norr om den befintliga bebyggelsen eller så breddas den nuvarande vägen och kompletteras med en gång- och cykelväg.

En ny väg från Töftö brofäste ska ansluta till den befintliga vägen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!