DELA
Foto: Erkki Santamala

Så förändras hembygdsrätten

Om förslaget om ny hembygdsrätt klubbas igenom blir det en grundläggande förändring av hembygdslagstiftningen
Arbetet med att förnya lagen om hembygdsrätten har pågått sedan 2009. I går debatterades lagförslaget i lagtinget

Den största förändringen gäller ålänningar som studerar utanför landskapet. Enligt förslaget ska femårsperioden för förlust av hembygdsrätt inledas först efter att studierna avslutats eller senast efter fem års frånvaro. Dessutom kan man vänta två år innan man börjar studera innan klockan börjar ticka.

I dag förlorar du hembygdsrätten efter fem år, oberoende av vad du studerar eller sysselsätter dig med utanför Åland.

Lagen gäller alla som inledde sina studier från och med 2011 eller senare. De som inledde studierna tidigare kommer att omfattas av det gamla systemet.

För att få hembygdsrätt måste man fortfarande kunna svenska.

Nu blir landskapsregeringen också skyldig att via ett brev meddela när du håller på att förlora din hembygsrätt.

Lag-, och kulturutskottets ordförande Katrin Sjögren (Lib) hade reserverat sig mot lag- och kulturutskottets betänkande om lagförslaget.

– Det föreslagna systemet leder till utökad byråkrati och ökade administrativa kostnader.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!