DELA
Foto: Stefan Öhberg

(S) vill ha plan för Pommern

– Ju mer jag hör och läser desto mer övertygad blir jag om att beslutet om en torrdocka för Pommern är förhastat, säger stadsfullmäktigeledamot Barbro Sundback (S).

– Det finns inga akuta risker för att ha henne flytande fritt som i dag, behovet av en docka föreligger inte.

Om Sundback får partiets stöd lämnar Socialdemokraterna in en motion i stadsfullmäktige i kväll om att det bör göras en bevarandeplan för fartyget flytande fritt vid kaj.

Fler flyktingar till Mariehamn och pengar till en speciallärartjänst är några av de övriga frågor som ligger på stadsfullmäktiges bord i kväll.