DELA

Ryssland stryper gasen till Finland

Under fredagen meddelade Gazprom Export att leveranserna av naturgas till Finland kommer att avbrytas den lördag morgon klockan 7.00. Motiveringen till avbrytandet av leveransen är att Finland inte har gått med på att betala för naturgasen i rubel.

Det finländska energibolaget Gasum Oy fick på fredag eftermiddag besked från ryska Gazprom Export att de leveranser av naturgas till Finland som sker i enlighet med Gasums upphandlingskontrakt kommer att avbrytas dagen därpå, imorgon lördag.

Enligt de långfristiga leveransavtalen är betalningsvalutan dock euro. Gasum har hänskjutit tvisten om upphandlingskontraktet till skiljeförfarande, eftersom den ryska parten genom sitt krav bryter mot villkoren i upphandlingskontraktet.

I Finland har man berett sig på att importen av rysk gas kan avbrytas, men det är inte problemfritt att ersätta den.

Läs mera i morgondagens e-nyan – ute klockan 22.00!