DELA
Foto: Nina Smeds<07_Bildrubrik>JA Alina Liljehage, Americ Norrgrann och Emilia Edström kryssade i ja-rutan.

Rungande ja för mobilförbud

Åsikterna om huruvida skolan ska få förbjuda mobiltelefoner under lektionstid går i sär bland de studerande.

– Det är vårt eget ansvar att följa med på lektionerna, säger några av dem.

Smarttelefoner upplevs som allt mer störande för skolundervisningen skriver Finlands Svenska Lärarförbund (FSL) och Förbundet Hem och Skola i ett pressmeddelande. På Åland gäller olika regler i olika skolor, vilket Nyan skrev om i gårdagens tidning.

I yrkesgymnasiet tyckte många att skolan inte ska ha rätt att förbjuda mobiltelefoner på lektionerna.

Så här säger fyra tjejer som alla kryssade i nej-rutan:

– Vi är här av egen fri vilja, det är frivilligt att gå i gymnasiet. Telefonerna är våra privata. Det kan ju också hända att man väntar på ett samtal som måste tas genast.

Stör det inte koncentrationen om man samtidigt kollar mobilen?

– Det är ju vårt eget ansvar att följa med på lektionerna.

Sanna Finnerman anser att mobiltelefonerna behövs ifall det händer något inom familjen, till exempel ett sjukdomsfall.

Mathias Franzas, lärare på fordonsprogrammet, är däremot säker när han sätter kryss i ja-rutan.

– Självklart ska skolan ha rätt att bestämma en sådan sak. Sen beror det förstås på vilka lektioner det handlar om, har vi teorilektioner kan ju mobiltelefonerna störa undervisningen.

87 procent av dem som svarade på Nyans enkät på hemsidan röstade för ett mobilförbund och 13 procent röstade nej.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!