DELA

Röstade om Ålandsvägen

Revisorernas påpekanden om brister i förvaltningen i samband med Ålandsvägens ombyggnad ledde till omröstning.

Två ledamöter ville ha ytterligare en granskning.
Nya Åland berättade i går att stadens revisorer inte är nöjda med hur man hanterat den första etappen av ombyggnaden av Ålandsvägen i Mariehamn. Revisorerna anser bland annat att staden brustit i den interna kontrollen och att arbetet inte varit tillräckligt transparent.

Då påpekandena behandlades i stadsstyrelsen i går ville ledamöterna Birgitta Johansson (Åf) och Anna Holmström (C) att man genomför en oberoende granskning av projektet för att bland annat kunna skapa bra arbetsrutiner vid kommande projekt.

De fick dock inget stöd. Nina Lindfors (MSÅ), Julia Birney (Lib), Jonny Andersen (Lib), Sara Kemetter (S) och Tony Wikström (S) valde att i stället stöda ett förslag från stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (MSÅ).

Enligt det ska stadsstyrelsen nu uppmärksamma infrastrukturnämnden och infrastruktursektorn på revisorernas anmärkningar i saken.

Läs mer i fredagens Nya Åland!