DELA

Röret som läckte är igenpluggat

Oljeläckan på landskapsregeringens lager i Möckelö i slutet av september berodde på att ett rör i invallningen kring oljecisternernen var trasigt. Röret är nu pluggat, berättar verkmästare Peter Danielsson.

– Marken omkring har öppnats. Det får stå helt öppet och lufta upp nu över vintern, säger han.

Oljeläckan upptäcktes genom att några personer som arbetade med båtupptagning i området noterade att det fanns olja i vattnet. Oljan visade sig komma från en av oljecisternerna som hör till den panna som förser landskapets lager och verkstadsutrymmen i Möckelö med värme. (lb)