DELA
Foto: Erkki Santamala

Rondellprojekt på kulturutlåtande

Inom fem år kan det finnas en rondell i Godby. Det finns planer på att ersätta fyrvägskorsningen i Godby centrum med en rondell. Samtidigt planeras en smitfil till Godby från Sund norrifrån.

Landskapsregeringen har begärt ett utlåtande av Kulturbyrån, även andra avdelningar kommer att få säga sitt innan några eventuella beslut fattas.

– För att kunna begära utlåtanden måste vi öppna ett ärende, vi har 6-7 projekt som vi begär utlåtanden på, säger vägingenjör Björn Ekblom.

Det finns skisser men inte några riktiga ritningar än. Det finns inte heller några pengar budgeterade för projektet, om den politiska viljan finns att genomföra projektet uppskattar Ekblom att det kan dröja en fem år innan en eventuell rondell är på plats.