DELA

Rondellgräs dödas med Round up

Både landskapet och landskapets entreprenör använder det omstridda bekämpningsmedlet glyfosat för att hålla efter ogräset i rondeller och på broar.

Förklaringen är trafikfaran och att andra medel inte fungerar lika bra.
För några veckor sedan uppmärksammade en bilist att ogräsbesprutning pågick i Rökerirondellen innanför asfalten.

– Jag ringde till landskapet som förklarade att det inte går att bekämpa ogräset på något annat sätt eftersom det risken att bli påkörd är för stor om någon skulle rensa ogräset för hand. Det som används är ett Round up-medel och det känns ju inte alls bra, säger hon.

Thomas Idman, ledande vägmästare på landskapsregeringen, berättar för Nya Åland att det handlar om en gräsremsa som man inte kommer åt med gräsklippare.

– Att rensa för hand är för farligt med tanke på biltrafiken. I stället sprutas kanterna två gånger i året, en dag på försommaren och en dag på hösten.

Han känner inte till produktnamnet men säger att det är en variant av Round up som används.

– Det finns biologiska bekämpningsmedel men de har gett sämre resultat, säger han.

Round up är ju ett väldigt omstritt bekämpningsmedel som har negativa effekter på miljön och på pollinerande insekter och som kan vara cancerframkallande. Ska landskapet verkligen använda ett sådant medel?

– Round up låter ju inte så bra. Men det är det som fungerar.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!