DELA
Foto: Stefan Öhberg

Rollspel för Östersjöns framtid

Hur ska man locka de yngre till att bry sig om Östersjöns framtid?

Landskapsregeringen kör med rollspel.

– Det värsta som kan hända är att man får en ny upplevelse, säger Emma Vävare.
Rollspelet som projektet utgår ifrån heter ”Dungeons and Dragons”. Deltagarna får skapa sina egna karaktärer med unika historier för att sedan arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål i vad som närmast kan beskrivas som interaktivt berättande.

Emma Vävare, högskolepraktikant och anställd av landskapsregeringen ansvarar för sessionerna som ska äga rum en gång i veckan, med ungefär 2–4 timmars speltid per gång.

– Det är en del av ett projekt som heter ”Coast4Us” som jobbar med att skapa bättre kustmiljöer. En av tankarna var att utbilda och engagera folk till att bry sig om Östersjön, och då hade jag tanken att man kunde göra något för att engagera våra framtida generationer, så att allt det arbete som görs i dag inte bara försvinner när folk blir äldre.

Dungeons and Dragons är känt för att rymma en stor mängd information och otaliga regler, men Vävare tänker se till att det inte blir överrumplande för deltagarna.

– Hittills är det 16 som anmält sig, den yngsta är 8 år och den äldsta är 15. Så det jag gör är att anpassa spelet efter detta, jag har översatt reglerna från engelska till svenska, och försökt göra det mera tillgängligt. Vi kommer också att dela in deltagarna i grupper för att alla ska få den tid som behövs.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!