DELA

Rolf Widman vann Brändöupphandling

Rolf Widman Ab får entreprenaden för byte av bro till rörbro och förbättring av bygdeväg vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö.

Företagets anbud var 326 044 euro.

Två företag som hade lämnat in anbud uteslöts från upphandlingen eftersom ansökningarna inte uppfyllde kraven i upphandlingsföreskriften. Det saknades bland annat handlingar om företagens finansiella ställning. Ett av företagen som lämnat in anbud hade också för låg ansvarsförsäkring. (pd)