DELA
Foto: PRIVAT

Coronaviruset: Röda zoner är ganska ”extremt”

Om det skulle upptäckas coronavirus fall på Åland så är det mycket osannolikt att hela landskapet skulle bli en så kallad ”röd zon”.

– Finlands regering kan inte bara så där bestämma att Åland ska begränsas, säger smittoskyddsexperten Mika Salminen.

Forskare Mika Salminen på institutet för Hälsa och Välfärd, THL, konstaterar att man ofta använder fel terminologi när det kommer till att begränsa smittsamma sjukdomar.

– När man talar om att stänga av hela orter då talar man inte längre om karantän. Om man tänker på att stänga av en hel ort eller ö så är begreppet man använder ”cordon sanitaire”. Det är ett franskt begrepp, men ett begrepp som inte använts på flera hundra år i Finland.

Det på grund av att såna åtgärder inte tillgripits i modern tid.

– Då tvingar du människor att hållas på ett visst område och låter dem inte ta sig ut. I nuvarande lagstiftning finns inte möjlighet att göra det här. Smittskyddslagen ger möjlighet att stänga skolor eller dagisar exempelvis, men det betyder inte att människor inte får röra sig därifrån.

Beslut av högsta politisk makt

Det man nyligen upprättat i Italien, så kallade ”röda zoner”, där hela kvarter stängts av är alltså osannolikt i Finland.

– Där har man soldater på gränsen som hindrar egna medborgare att ta sig ut. Det är en ganska extrem form av en sån åtgärd. Men de gör sina beslut enligt sin lag.

I Finland skulle ett sånt beslut måsta vara förankrat i riksdag och regering.

– Ett beslut med höga majoritetssiffror i så fall. Risken för att något sånt ska ske är ganska låg.

När man talar om karantän pratar om man om individer.

– Det kan lokala smittskyddsansvariga besluta om. Det är smittskyddsläkaren i varje kommun som ska ge utlåtande om karantän.

Ett bekräftat fall i Finland

Han konstaterar att i det specifika Ålandsfallet, med kopplingen till Teneriffa, så är det upp till de lokala myndigheterna att ta ställning till om det finns en risk.

– Man måste komma ihåg att det i vissa länder i Europa har reagerats extremt kraftigt och kanske lite överdrivet också. Men jag har inte information om vad det handlar om i det här fallet eller vad själva exponeringen varit. Ifall man vet att någon blivit utsatt för potentiell smitta för allmänfarlig sjukdom kan läkaren bedöma att de personer sätts i karantän.

Finns det någon försiktighetsprincip?

– Om det är klart att om man inte varit nära någon person som är bevisligen smittad börjar man inte sätta folk i karantän.

I Finland har man haft ett bekräftat fall.

– Det var en utlänning som tillfrisknat och åkt hem. De personer som ansågs vara i smittorisken var i karantän i 14 dagar. Sen när karanänten var slut fick de fortsätta med sina liv.

”Förändringar kan ske när som helst”

Salminen konstaterar dock att situationen med coronaviruset snabbt förändras.

– Se bara på det som skedde under veckoslutet, att det upptäcktes en ilspridning i Italien. I Korea spred sig smittan också snabbt. Det tyder nog på att motsvarande förändringar kan ske när som helst och nästan var som helst.

Han rekommenderar att man följer utrikesministeriets reserekommendation.

– Det lönar sig också att göra en resenotifikation på UD:s sidor. Då når UD dig ifall det är någon ny information och så kan de hjälpa till om det behövs.