DELA

Röda kon i domstolen

Landskapsregeringen har bett Jorddomstolen upphäva ett beslut gällande jakt- och fiskerättigheter vid Röda kon och Resningarna i Lumparn.

I samband med en fastighetsförrättning i oktober, då två separata fastigheter bildades, beslöt fastighetsingenjören att de jakt- och fiskerättigheter som redan fanns skulle bli kvar.

Landskapsregeringen påpekar att ett sådant beslut är ett intrång på lagtingets lagstiftningsmakt och yrkar därför på att det upphävs. (tt-s)