DELA
Foto: Patrik Dahlblom<07_Bildrubrik>FÖRVÄNTANSFULLA Högskolan på Ålands personal ser fram mot att få nätverka med långväga gäster på konferensen om robotsegling. Från vänster vicerektorn för sjöprogrammen Ronny Eriksson, överläraren Florian Haug och projektledaren Anna Friebe.

Robotseglare samlas i Sjökvarteret

Knappt har en robotkonferens på Åland avslutats innan det är dags för nästa.

Nu handlar det om robotsegling på Slemmern.
Sjöfarare som rör sig längs Slemmern ska hålla ögonen öppna den här veckan.

I dag hålls den åttonde internationella konferensen om robotsegling i Mariehamn. Forskare från USA, Europa, Japan och Kina diskuterar utmaningar när man utvecklar obemannade fartyg i liten och stor skala. Hur kan man till exempel ”lära” en robotsegelbåt när den ska väja för andra fartyg?

Den största vinsten för Åland är möjligheten för Ålands högskolas personal att nätverka och knyta viktiga kontakter. Det är projektledaren Anna Friebe, överläraren Florian Haug och Conny Eriksson, vicerektor för sjöprogrammen, eniga om.

Och i anslutning till konferensen ordnas VM i robotsegling, där deltagarna sänder ut sina medhavda farkoster på Slemmern på ett antal tävlingsmoment.

De tävlande lagen samlas i Sjökvarteret och där kan besökare också se farkosterna på nära håll. I morgon tisdag mellan klockan 15 och 18 kan man se robotsegelbåtarna och tala med tävlingsteamen vid Jehuset i Sjökvarteret.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!