DELA
Foto: Jonas Edsvik

Rivningshotat hus väcker känslor

Mariehamns hamn har lämnat in en rivningsanmälan för Henlings på Klinten.

– Staden försvinner, snart finns inget av det ursprungliga kvar, säger Folke Wickström.
I samband med att Övernässtugan räddades användes Mansas gamla stockar, fönster och dörrar i styrman Henlings hus på Klinten. Huset består av två delar, varav åtminstone den ena delen har virke från Mansas i Övernäs by. Mansas fungerade som fattigstuga till 1928.

Henlings hus har varit i stadens ägo de senaste decennierna och huset har inte renoverats. Nu har det dock förfallit: Takbalkar har ruttnat så att innertaket i ett rum rasat in.

– Det här borde ha tagits bort för tjugo år sedan. Allt är ruttet och utgör en säkerhetsrisk, säger Leif Ahlqvist, vd på Mariehamns hamn.

Hamnen, som äger marken och huset, har lämnat in en rivningsanmälan angående Henlings på Klinten. Eftersom huset har ett kulturhistoriskt värde, har anmälan lämnats in till museibyrån och stadsarkitekten.

– Huset är i dåligt skick och ingen har skött om det på flera år. Kulturbyrån ger ett utlåtande men kan egentligen inte hindra en rivning. De kan bara ge rekommendationer, säger byggnadsinspektör Leif Andersson på Mariehamns stad.

Att huset ska rivas tycker Jerker Örjans och Folke Wickström är problematiskt av flera olika orsaker.

– Hamnen gör en massa projekt, men det här har de glömt bort. Jerker Örjans och jag har upprepade gånger påtalat att något borde göras, men se så det ser ut! Nu är det nog i sista minuten, men så länge huset står kvar finns det hopp, säger Wickström.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!