DELA
Foto: Jonas Edsvik

Tallar ett fall för staden

Får tomtägaren ta bort två skyddade tallar vars rötter skadats av husbygget?

Stadens ledande tjänstemän är oeniga. Byggnadsnämnden avgör ärendet nästa vecka.
Tomtägaren, som nyligen byggt hus i stadens nya bostadsområde Horelli, har två stora tallar på sin tomt. När området planerades skyddades tallarna i stadsplanen och får alltså inte fällas.

Men under byggnadstiden skadades tallarnas rötter och därför anhåller tomtägaren nu om undantag från stadsplanen för att få fälla dem. Enligt fastighetsägaren utgör träden en fara för dem och för grannarna. Ägaren har hört sig för med försäkringsbolaget och fått till svar att skador som orsakats av skadade träd inte ersätts.

Tomtägaren ber om lov att få ta bort träden på egen bekostnad och i stället plantera två fruktträd.

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius berättar i stadsarkitektkansliets utlåtande att åtta träd skyddats i stadsplanen för Horelli – antingen för att träden är fredade enligt naturskyddslagen, för att de är framträdande i stadsbilden eller för att de är en del av området karaktär. Hon håller fast vid att stadsplanen ska följas och att träden alltså inte får fällas.

– Träden kan fällas endast ifall stadsträdgårdsmästarens bedömning är att träden innebär en fara, skriver stadsarkitekten.

Stadsträdgårdsmästare Anne Nordblom är inne på en annan linje i sin bedömning av riskerna med att låta träden stå kvar. Hon konstaterar att krona och stam ser friska ut men att omfattande grävarbeten har gjorts nära rötterna. Hennes uppfattning är att stora träd inte ska behållas där man vet att det kommer att grävas nära rötterna.

– Man skapar framtida riskträd. Tomterna är så små i dag att det är nästan oundvikligt att inte skada rötter när hus, altan och garage ska byggas, heter det.

Hon är också tveksam till att spara enstaka träd som tidigare omgetts av skog eftersom risken är större att de blåser omkull.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!

 

1 KOMMENTAR

Comments are closed.