DELA
Foto: Erkki Santamala

Riskkapitallån i tilläggsbudget

I dag debatterar lagtinget den femte tilläggsbudgeten för fjolåret. Men någon traditionell ”städbudget” handlar det inte om.

Tilläggsbudgeten tar främst upp omfördelningar mellan budgetmoment, sådant som inte påverkar slutsumman.

Den enda konkreta, nya utgiften är den på 3 miljoner euro som ges som lån till Ålands Utvecklings Ab för genomförande av finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital inom Ålands strukturfondsprogram Entreprenörskap och kompetens 2014-20.

Under fjolårets redde man ut hur det praktiska genomförandet kan ske och slutsatsen är att en lån är mest ändamålsenligt. Lånet minskar bidragsdelen med motsvarande summa för hela programperioden och det finansieras till hälften av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och till hälften av landskapet.