DELA
Foto: Erkki Santamala

Riksrelationer oroar

Hur tänker regeringen tackla den försämrade förståelsen för självstyrelsen och hotet från den pågående social- och hälsovårdsreformen (Sote) i riket?

Det ville flera från oppositionen veta då lagtinget inledde remissdebatten i dag.

Lantrådet Katrin Sjögrens (Lib) svar blev att man från regeringens sida arbetar strukturerat med att öka förståelsen och att man under inga omständigheter kommer att acceptera en Sote-reform som försämrar för Åland.

Läs mera om debatten i morgondagens Nya Åland.

Titte Törnroth- Sarkkinen