DELA
Foto: Ida K Jansson

Riksregeringen rekommenderar munskydd

Nedan följer axplock från Svensk Presstjänsts liveblogg från regeringens presskonferens torsdag eftermiddag.

– Det är hälsomyndigheterna som bestämmer om man ska kräva att en person testas eller sätts i karantän, sa statsminister Sanna Marin.

Regeringen ska utveckla ett system för att kommunicera vilka länder som är riskländer och vilka som är trygga. Inresande från ”röda” länder ska testas och sättas i karantän enligt hälsomyndighetens bedömning. Kommer man från ett ”gult” land rekommenderas man att sätta sig i karantän på eget initiativ. ”Gröna länder” betraktas som trygga.

– Målet är att kunna öppna samhället på sikt, det är inte hållbart att ha långa begränsningar på rörligheten över landets gränser, sa Sanna Marin.

Regeringen har idag fattat ett principbeslut om att förorda Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) förslag att man har munskydd i kollektivtrafik och på allmänna platser.

Rekommendationen att arbeta på distans ska tillämpas regionalt. Arbetstagare inom offentlig sektor rekommenderas jobba på distans. Även arbetsgivare inom privata sektorn uppmanas rekommendera distansarbete.

Mika Salminen, direktör vid THL, sa att pandemiläget i Finland varit gott.

– Vi har haft regioner och sjukvårdsdistrikt där inga fall förekommit på en lång tid. Även om smittspridningen ökat på många håll så har dödligheten inte ökat märkbart.

Det kan enligt Mika Salminen bero på att det nu är de yngre befolkningsgrupperna som insjuknar.

I går ökade fallen i Finland med 19 och är nu totalt 7 642, vilket motsvarar 2,5 fall per 100 000 personer i veckan. – Det är en liten ökning, säger Mika Salminen, som rekommenderar fortsatt försiktighet och noggrann smittspårning.

THL publicerar senare idag på sin hemsida en rekommendation om att använda munskydd. Enligt Mika Salminen är det inte entydigt att munskydd hjälper att hindra smittspridning, men att det ändå är viktigt att ta till alla knep som kan bidra till att smittan inte sprids.

Munskydd rekommenderas på platser och i situationer där det inte är möjligt att hålla distans till andra och där man kan exponeras en längre tid. Rekommendationen är nationell, men tillämpas regionalt. Användning rekommenderas i kollektivtrafiken, då man är på väg på coronatest och när man väntar på ett resultat, när man kommer från riskområden och förflyttar sig från en plats till annan.

Mika Salminen sa vidare att det är viktigt att man använder munskyddet på rätt sätt, inte petar på det och inte heller håller på att ta det av och på.

– Munskyddet ersätter inte sådana saker som god handhygien, utan är ett komplement.

Rekommendationen för munskydd berör personer över 15 år. Den exponeringstid man räknar med att ska överskridas för att man ska bära munskydd är 15 minuter, men det beror också på situationen.

Sanna Marin sa att vi lever med en global pandemi som blivit värre, och att risken finns för att coronaviruset sprider sig i Finland på nytt. Nästa vecka ska regeringen utvärdera vilka länder som kan betraktas som riskländer, om situationen har ändrats.

Enligt Kirsi Varhila, kanslichef på social- och hälsovårdsministeriet, ska kommunerna dela ut masker till riskgrupper och till mindre bemedlade personer.

Den som sätts i obligatorisk karantän övervakas per telefon och kan få hjälp av kommunen för att till exempel köpa mat.

Sanna Marin sa att den som satts i karantän av myndigheten har rätt till dagpenning för förlorad inkomst enligt gällande lag.