DELA
Foto: Laura Kotila - Statsrådets kansli

Riksregeringen: ingen passagerartrafik från Sverige – stoppar läkare till Åland

Passagerartrafiken med färjorna ska upphöra efter långfredag. Det gäller fram till den 13 maj.

Godstrafiken fortsätter, även flygtrafiken i viss utsträckning.

-Nödvändig och motiverad persontrafik med reguljärflyg från Stockholm, Helsingfors och Åbo till Mariehamn fortfarande möjlig. Persontrafik på rutterna inom fartygstrafiken från Åland till Fastlandsfinland är fortfarande möjlig, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

10 läkare och 30 sjukvårdare från Sverige utestängs från att jobba på Åland, enligt Svenska Yles rapportering från presskonferensen.

Social- och hälsovårdsministeriet åläggs att se till att verksamheten på ÅHS tryggas, tillsammans med landskapsregeringen. Läkare och sjukvårdspersonal med svenskakunskaper ska vid behov skickas från Finland.

Läs mera i morgondagens Nya Åland.