DELA
Foto: Privat

Riksmöte om Ålandsavdrag

Den 17 mars inleds förhandlingarna om det så kallade Ålandsavdraget i Helsingfors. Ålands och rikets finansministrar Mats Perämaa (Lib) och Samlingspartiets Petteri Orpo (bilden) och berörda tjänstemän samlas på finansministeriet för att diskutera de krav som landskapsregeringen har framfört.

Finansministeriet föreslår ett Ålandsavdrag på 12,5 procent för att neutralisera följderna för Åland av den vård- och socialreform som är på gång i riket, den så kallade Sote-reformen.

Från landskapets sida vill man inte acceptera förslaget innan man bland annat vet hur vårdreformen påverkar Åland och vilka konsekvenser avdraget får. (tt-s)