DELA
Foto: Hanne Salonen / Eduskunta

Riksdagen röstade för Nato med 184-7