DELA

Riksdagen och ministrarna fick självstyrelsepaket

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström delade idag, självstyrelsedagen till ära, ut ett informationspaket om Åland och självstyrelsen till riksdagens samtliga 200 ledamöter och ministrar. Vid riksdagshuset i Helsingfors flaggas idag med Ålands flagga.

– På det här sättet ville jag självstyrelsedagen till ära, då Ålands flagga är hissad utanför riksdagshuset, informera om Ålands särställning på ett positivt sätt och välkomna alla till ett gott samarbete de kommande fyra åren, säger Mats Löfström i ett pressmeddelande.

I materialpaketet fanns ett brev om självstyrelsen och skriften Internationella dokument om Åland 1856 – 2009, som innehåller avtal som finns om Åland och dess särställning. I paketet fanns även årets Visit Åland broschyr.

Anna Björkroos