DELA

Riksbudgeten: Bilskatten sänks

Bilskatten ska sänkas för fjärde året i rad. Tobaksskatten däremot stiger.

Bland annat det framgår av Finansministeriet förslag till nästa års statsbudget.

Finansministeriets förslag till nästa års budget går lös på 55,1 miljarder euro. Det är drygt en miljard mindre än slutsumman på årets budget. För att hålla landet i gång måste staten låna 1,7 miljarder. Därmed uppgår statens skuld nästa år till 109 miljarder euro.

Bland annat det framgick på onsdagen då finansminister Petteri Orpo (Saml) presenterade budgetförslaget.

Orpo säger att den sittande regeringens politik har genomgående varit att skära ner på statens utgifter för att komma ur skuldspiralen, samt att minska beskattningen på arbete.

Tyngdpunkten i beskattningen ska ligga på indirekta skatter, såsom konsumtionsskatter och skatt på miljöförstörande verksamhet. Den politiken har inte förändrats, säger Orpo.

Detta till trots föreslår inte Orpo någon förhöjning av bränsleskatterna för nästa år.

Med budgeten vill vi stödja en ökad sysselsättning och främja befolkningens möjlighet att flytta efter arbete, säger Orpo.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!

ARI SUNDBERG/SPT