DELA
Foto: Jonas Edsvik

Revisorer kritiserar jobbvillkor

Landskapsanställda har låga löner.

Medarbetarsamtal borde hållas årligen.

Det är två påpekanden landskapets revisorer kommer med.
– Det är nu hög tid att lägga fram ett lagförslag som tydligt visar förvaltningschefens roll som förman för avdelningscheferna.

Detta är ett av många påpekanden landskapsrevisorerna med landskapsrevisor Dan Bergman i spetsen kommer med. De har till uppgift att granska arbetet i landskapets alla avdelningar.

I år har de speciellt granskat lagberedningen, allmän förvaltningens personalpolitik, AMS samt ÅHS.

Här ett plock ur revisorernas påpekanden:

– Tillfälliga tjänster får finnas endast i undantagsfall.

– Landskapets lönesystem är omodernt. Ingångslönen är låg och ofta oattraktiv för yngre arbetssökande. Andra faktorer än tid i tjänst bör i högre grad styra löneutvecklingen.

– Fallen där tillfälliga förordnanden utfärdas utan konkurrensutsättning, lediganslående enligt regelverket, och följs av utnämning till ordinarie tjänst är särskilt anmärkningsvärda.

Läs mer i måndagens Nya Åland!