DELA
Institutet för hälsa och välfärd ser en förhöjd risk för coronavirusinfektioner i Finland till följd av att finländare reser till länder med sämre virusläge.

Resor ökar coronarisken i Finland

Institutet för hälsa och välfärd, THL, understryker vikten av frivillig karantän i 14 dagar om man anländer hem från ett område där virusläget är sämre än i Finland.