DELA
Foto: Stefan Öhberg

Rektorer positiva till mer föräldranärvaro

Vikingaåsen, Strandnäs och Källbo skola ställer sig positiva till Cita Nylunds initiativ till ökad föräldranärvaro i skolan för att motverka mobbning. Det visar en rundringning som Nya Åland gjort.
Rektorn i Strandnäs skola Mikael Rosbäck skulle vara intresserad av att sitta med på ett hörn i anti mobbningskampanjens arbetsgrupp och diskutera. Precis som Cita Nylund nämnde i gårdagens artikel tycker Rosbäck att problemet med mobbning inte bara är skolans utan samhällets i stort.

– Om man samkör resurser så kan det bli bra. Men det är viktigt att gå igenom vilka spelregler som gäller.

Strandnäs skola använder sig av åtgärdsprogrammet Kiva Skola mot mobbning och Rosbäck tror inte att Nylunds kampanj är något som kommer störa det arbetet.

– Får man in frivilliga vuxna till rasterna så tror jag inte att det stör Kiva utan snarare fungera som ett komplement. Utan att ha tagit del desto mer av tankarna kring kampanjen så tror jag att det kan fungera förebyggande, säger han.

I Vikingaåsen är föräldrar välkomna att närvara i skolan säger rektor Pia Axberg som tycker att föräldranärvaro i skolan är bra för barnen.

Hon betonar samtidigt att de själva har situationen under kontroll med egen personal.

– Vi vill inte att föräldrarna ska känna att de måste vakta sina barn, något sådant behov finns inte.

Också Sofie Ekholm, rektor i Källbo skola, välkomnar föräldrar till skolan.

– Fler ögon kan se mera och vuxennärvaro är bra i alla sammanhang. Den gemensamma synen på skolans värdegrund är viktig för skolan i samarbete med hemmen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!