DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>FRAMTIDSSATSNING Det nya bostadsområdet Öra Strand ska förbättra kommunens skattebas.

Rekordstort minus i Hammarland

Det nya bostadsområdet Öra Strand inger framtidstro, men underskottet på 417 000 euro är det största som Hammarland någonsin tagit upp i en budget.
Det skriver kommunsekreteraren Kurt Carlsson om budgeten som det avgående kommunfullmäktige godkänt.

Kostnaderna som beräknas bli 8,3 miljoner ökar snabbt inom omsorg, utkomststöd och hemvårdsstöd. Nämndernas budgetförslag överskred kommunstyrelsens budgetramar med 0,5 miljoner.

Skatteinkomsterna blir knappt 4,3 miljoner.

Kommunen är i det närmaste skuldfri med 2,7 miljoner i kassan vid årsskiftet. Men om siffrorna i budgeten och ekonomiplanen för de närmaste åren håller kan kassan tömmas 2018, skriver kommundirektören.

Nettoinvesteringarna de närmaste tre åren är totalt 2,5 miljoner.

Försäljning av tomtmark i det nya bostadsområdet på Öra ska ge intäkter på totalt 0,3 miljoner på tre år.

Bland årets byggutgifter finns ett röstat tak till Hammarcenter (170 000), ombyggnad av Hammargården (61 300), dränering, tilläggsisolering och nya fönster och dörrar till Chatarinahemmet (45 000) och en lekplats i Öra (10 000).

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!