DELA
Foto: Stefan Öhberg

Rekordresultat för Ömsen

Fjolåret blev ett rekordår för försäkringsbolaget Ömsen. Rörelseresultatet ökade med nästan 10 procent till 9,5 miljoner euro jämfört med 2014.

Omsättningen ökade med drygt 3 miljoner euro under 2015, visar bokslutet som offentliggjordes i dag.

Enligt pressmeddelandet är orsaken till framgången lanseringen av trygghetspaket i form av vattenfelsbrytare och spisvakt, Ömsenkontot – rabatt på försäkringspremien – och växande marknadsandel. Också investeringsverksamheten visar ett starkt resultat.

Ömsen har nu planer på att växa på andra marknader, till exempel Finland, och också öka verksamheten i Sverige.