DELA
Foto: Jonas Edsvik

Rekordresultat för ÅCA 2020

 

”En kraftig resultatförbättring trots negativa effekter av pandemiläget”: så lyder Ålands Centralandelslags vd Joakim Bloms summering av 2020 i ett pressmeddelande. Företaget noterar sitt bästa resultat på flera år.

Pandemin ledde för ÅCA:s del till minskad försäljning till både fartyg, skolor och restauranger och minskad försäljning av bröd. Att resultatet ändå har förbättrats beror enligt pressmeddelandet på det inbesparingsprogram som företaget inledde i slutet av 2019. ÅCA såg över sortimentet, krympte personalstyrkan med sex personer och minskade andelen inhyrd personal, och har även permitterat anställda under pandemin.

”Det har varit något av en överlevnadskamp men nu har vi nått en position där vi kan fokusera på framtiden och nyheter trots att det fortsättningsvis finns utmaningar,” skriver Joakim Blom, som tillträdde som vd för ÅCA i augusti 2019.

På andelsstämman i måndags valdes Stefan Rumander, Leif Hagberg, Christer Söderström och Kristoffer Lundberg in i styrelsen. Den tidigare styrelseledamoten Frida Åkerblom övergick till en roll som styrelsekonsult. Vid styrelsens konstituerande möte som hölls direkt efter stämman återvaldes Stefan Rumander till ordförande samt Leif Hagberg till vice ordförande. Alla beslut var enligt valberedningens förslag.

[Artikeln har korrigerats: Joakim Blom tillträdde i augusti 2019.]