DELA
Foto: Stefan Öhberg

Rekordbra juni för hotellen

Juni blev en succé för hotellen, med sammanlagt flest övernattningar på hela 2000-talet. Det visar Åsubs senaste hotellstatistik.

Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, rapporterar att antalet hotellövernattningar i juni i år uppgick till hela 41 000 – en siffra som man tidigare inte har kommit upp i under en juni månad på hela 2000-talet.

Hotellövernattningarna låg före pandemin på cirka 30 000 i juni och aldrig tidigare har de i juni överstigit 40 000.

Finländsk ökning

”Det var finländska gäster som stod för hela ökningen, medan antalet övernattningar av gäster från Sverige inte riktigt nådde samma nivå som före pandemin”, skriver Åsub i rapporten.

Ungefär 70 procent av gästerna kom från Finland och 24 procent från Sverige. De finländska gästerna uppgick till nästan 30 000 stycken, vilket kan jämföras med ett medeltal på 17 000 för juni under 2010-talet. De svenska gästernas övernattningar var drygt 9 000 och därmed ungefär 1 000 färre än medeltalet för juni 2010–2019.

Totalt kom gäster från 36 olika länder och förutom från Finland och Sverige var flest gäster från Danmark med 460 personer, Åland med 280, samt Estland respektive Tyskland med 150 gäster vardera. Också Norge, USA och Schweiz stod för fler än 50 gäster.

Störst ökning på landet

Övernattningarna både i Mariehamn och i landskommunerna ökade jämfört med 2019, men den procentuella ökningen var störst på landskommunerna. Där uppgick ökningen till 37 procent, medan den var 27 procent i staden.

Tre fjärdedelar av alla övernattningar var på hotell i Mariehamn och en fjärdedel i landskommunerna.