DELA

Rekordår för elanskaffningen

2017 blev ett exceptionellt år för elöverförningen till Åland.

Orsaken var att ingen störning inträffade, meddelar Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.
Fjolårets elanskaffning som slutade på 316,1 GWh (gigawattimmar) var den högsta någonsin. I anskaffningen ingick också el som exporterats mellan Sverige och riket. Energin som matades in i Kraftnät Ålands nät var 304,9 GWh jämfört med 294,9 föregående år.

Vindkraftens totala andel av elanskaffningen var 18,2 procent, aningen mindre än 2016. Den förnybara delen av lokalt producerad elenergi var 18,2 procent.

Den totala elförbrukningen på Åland var 310,6 GWh, en ökning med 1,5 procent jämfört med 2016. Månaderna april, maj, juni och augusti var kallare än normalåret men som helhet var 2017 nio procent varmare än normalåret.

Årets högsta topp 65,8 MWh noterades torsdagen den 5 januari mellan klockan 8 och 9.