DELA
Foto: Jonas Edsvik

Rekordår för Ålandsbanken

Ålandsbanken gjorde ett toppenresultat i fjol. Rörelseresultatet blev 30 miljoner euro och resultatet hänförligt till aktieägarna förbättrades med 51 procent.
Detta framgår i Ålandsbankens bokslutskommuniké för helåret 2015 som gavs offentlighet i morse.

Växande kundvolymer har skapat ett starkt räntenetto, ökade provisionsintäkter från placeringsaffärer för kundernas räkning och sänkta kostnader är förklaringar till det goda resultatet.

Rörelseresultatet steg med 35 procent till 30,3 miljoner euro jämfört med 2014 och bankens styrelse föreslår inför bolagsstämman att en dividend på 60 cent per aktie betalas ut.

Fjolårets sista kvartal var sämre än motsvarande kvartal 2014, visar kommunikén. Rörelseresultatet för kvartalet gick ner med 13 procent.