DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Rekord för Skördefesten

Cirka 16 000. Så många besökte årets skördefest.

– Det är en ökning med 1000 från tidigare års jämförande sammanställning, skriver verksamhetsledare Liz Mattsson i ett utskick.
Årets skördefest hade 50 deltagare och sysselsatte

850 personer. Antal unika besökare var cirka 16 000 och det gjordes cirka 114 000 besök totalt.