DELA
Foto: Ida K Jansson

Rejält lönelyft för Ålandsbankens vd

Ålandsbankens vd Peter Wiklöf har fått drygt 100 000 mera i lön, semesterlön, naturaförmåner och rörliga ersättningar under 2015 än året före.

Totalt uppgick vd-ersättningen i fjol till 448 000 euro.Det här kan man läsa i årsredovisningen för 2015 som publicerades i dag.

Peter Wiklöfs månadslön ökade med 2 000 euro i månaden, från 22 000 euro 2014 till 24 000 euro i fjol till 288 000 euro på helår, men eftersom ett resultatbaserat ersättningssystem tillämpas under 2014 och 2015 ökade hans månadsinkomster med ytterligare drygt 54 000 i rörlig lön. Resten är ersättning för tidigare intjänad semesterlön.

Utöver den fasta och rörliga inkomsten har vd fri bilförmån och rätt till allmänt tillämpade personalförmåner i banken. Förutom vd ingår också andra ledande befattningshavare i bankens resultatbaserade belöningssystem.

Som Nya Åland berättade för en månad sedan var 2015 år ett rekordår för Ålandsbanken och rörelseresultatet på strax över 30 miljoner euro var det starkaste någonsin när man räknar bort intäkter av engångskaraktär. Förbättringen från 2014 var 35 procent.

Också personalen får ta del av frukterna av det goda året. Under årets sista kvartal i fjol lanserade bankens styrelse ett nytt ettårigt aktiesparprogram för alla anställda inom koncernen och 60 procent tackade ja. De anställda kan spara maximalt 5 procent av sin månadslön genom att att teckna B-aktier med rabatt. Sparperioden inleddes den 1 januari i år och den första emissionen planeras i augusti.