DELA
Foto: Annica Lindström

Regnbågsflagga på lagtinget under Pride

För första gången kan lagtingets fasad användas i samband med ett evenemang.

– Det är en belysning av lagtingsfasaden i regnbågens färger, säger lagtingsdirektör Susanne Eriksson.
Det är föreningen Regnbågsfyren som i en anhållan har ansökt om att få möjligheten att visa regnbågsfärger på lagtingshusets fasad under Prideveckan, som pågår mellan den 17 till den 21 augusti.

– I anhållan säger Regnbågsfyren att regnbågsfärgerna har förekommit bland annat på Vita huset. Det är en etablerad symbol, säger Susanne Eriksson.

Beslutet att ge tillståndet för projiceringen togs i juli av kanslikommissionen, som består av talman Johan Ehn, vice talmännen Veronica Thörnroos och Viveka Eriksson, samt landstingsledamöterna Carina Aaltonen och Lars Häggblom.

– Motivet till beslutet är att regnbågsfärgerna är en symbol för människors lika rättigheter och möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, säger Susanne Eriksson.

Kommer även sponsorer att kunna projiceras på väggen i samband med detta beslut?

– Det som förfrågan gäller är en belysning i regnbågsfärger, och det är den vi har svarat på. Frågan om hur det finansieras har inte kanslikommissionen tagit ställning till.

Första gången

Detta är den första gången som någon har ansökt om att använda lagtingets fasad för utsmyckning av ett evenemang, enligt Susanne Eriksson.

– Det här är inget principbeslut. Beslutet betyder inte att det är fritt fram för vem som helst att ordna en projicering av exempelvis reklam, säger hon.

I vilka fall kan det bli aktuellt?

– Om det finns andra motiverade symboler för mänskliga rättigheter så har kanslikommissionen säkert samma positiva hållning.

Vem betalar?

– Vi betalar ingenting utan det är föreningen Regnbågsfyren som bekostar det.