DELA
Foto: Erkki SantamalaHUR SKA MAN HA DET? Oppositionen vill ha en strategi för hur landskapet ska hantera fornlämningar. Registreringen har gått för långsamt anser Camilla Gunell (S).

Registreringen av fornlämningar klar

I oktober 2015 blev den omdebatterade omregistreringen av fornlämningar på Åland klar.

– Men det är en evig process eftersom alla nypåträffade fornlämningar också ska registreras, säger tf överantikvarie Mikko Helminen.

Omregistreringen gällde alla fasta fornlämningar som upptäckts under 1900-talet och var en omfattande process. 1 600 markägare berördes av registreringen.

Nu ska man koncentrera sig på registreringen av fasta fornlämningar som hittats under 2000-talet. Det handlar om ett hundratal objekt. Och det tillkommer nya hela tiden i samband med planering av områden och markanvändning berättar Mikko Helminen.

Men processen går långsamt.

– Vi har ganska begränsade personalresurser. Nu har vi två halvtidstjänster som ska hinna med det.

Mikko Helminen påpekar att även om en fast fornlämning inte är registrerad är den skyddad i lag. Enligt första paragrafen i fornlämningslagen skyddas fornlämningar så fort de upptäcks.

– När vi hittar eller får information om nya fornlämningar tar vi alltid kontakt med markägarna så att informationen kommer fram till dem tidigt.