DELA

Regeringen vill ge vindkraften 1,43 miljoner per år

Landskapsregeringen vill sporra nybyggnation av vindkraftverk.

Stödperioden kommer uppgå till 12 år och summan uppskattas till cirka 1,43 miljoner per år.
Regeringens klimatstrategimålsättning är att 60 procent av energiproduktionen ska komma från förnyelsebara energikällor år 2030. Idag är produktionen cirka 22 procent.

Det vill man råda bot på med investeringsstöd.

– Nu reser vi oss ur askan efter kallduschen med det finska tarriffsystemet och går för egen hand vidare mot en ny era av vindkraftsproduktion, säger energi, miljö-och näringsminister Camilla Gunell.

Först ska stödsystemet godkännas av EU kommissionen, sen måste man stifta en ny lag på Åland för att stödet ska bli verklighet.

Om den avsedda vindproduktionen förverkligas kan det innebära att cirka 65-70 procent av Ålands elenergi produceras med förnyelsebara energikällor.